Skip to content
09/07/20
Photo

Super Taikyu Series 2020

Audi RS 3 LMS #22 (Waimarama Kizuna Racing), „Kizuna“/Katsumasa Chiyo/Hironobu Yasuda/Riki Okusa/Naoya Yamano/Toshihiro Yoshida

Image No: A205248
Copyright: Super Taikyu Organization (STO)
Rights: Use for editorial purposes free of charge
Back to top